Projektinformation

Projekttitel:
Undersökning och motverkande av miljörisker från hyrdrokinetiska turbiner
Projekttitel (eng):
Exploring and mitigating the environmental risk of hydrokinetic turbines
Project manager:
Sverker Molander
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P42233-1
Projektstart:
2016-07-01
Projektslut:
2019-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016940 000 kr
20171 000 000 kr
20181 430 000 kr
Total:3 370 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Forskningsprojektet studerar hur olika strömkraftverk påverkar förbipasserande djur genom observationer för att modellera miljöpåverkan både lokalt och på havsplaneringsnivå. Vidare undersöks hur undervattensbuller påverkar kollisionsriskerna samt görs en utredning och testning av skadeförebyggande åtgärder. Resultaten ger underlag för industrin att miljöanpassa turbinerna och för myndigheter att ta rätt beslut i tillståndsfrågor.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will study animal-turbine interactions and use the observations in refined collision risk models in order to assess the potential environmental impact on both turbine and seascape level. Also how underwater noise affects the collision risk will be studied, and risk reducing mitigation measures developed and tested. The findings will facilitate for the industry to develop animal-safe systems and for authorities to make informed decisions.