Klimat & miljö

Energimyndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i miljömålssystemet. Myndigheten har också ansvar för att vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Energimyndigheten deltar i internationellt samarbete inom klimatområdet och ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser som ska minska de globala utsläppen av växthusgaser. Vi bidrar också med expertis till den svenska delegationen för FN:s klimatförhandlingar.

Den svenska klimatpolitiken bygger till stor del på samarbete inom EU, exempelvis systemet för utsläppshandel. Energimyndigheten administrerar den svenska delen av EU:s register över utsläppshandel.