Granskning av dokumentation

Energimyndigheten kommer åtminstone en gång vart tredje år kontrollera om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Kontrollen görs enligt artikel 25 i registerförordningen.

Enligt artikel 23 i samma förordning ska varje konto ha minst två behöriga och aktiva kontoombud. Denna granskning ger kontoinnehavaren tillfälle att uppdatera, lägga till och återkalla behörigheter för kontoombud.

Syfte med uppdateringen

Granskningen är till för att skydda kontoinnehavarna i unionsregistret från bedrägerier och andra oegentligheter.

Tidsplan

1 december informerade Energimyndigheten via e-post alla kontoombud som omfattas av granskningen. Den dokumentation som beskrevs i e-postmeddelandet och även nedan skall vara Energimyndigheten tillhanda senast den 17 januari.

Förutsättningar och villkor

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

Blanketten behöver du för att vi ska få uppgifter om vilken organisation kontoombudet tillhör samt för att vi enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombuden och kontoinnehavaren. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten nedladdningsbar i PDF-format.

Fullmakt ska finnas för det kontoombud som inte ensam har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Energimyndigheten tillhandahåller en mall för fullmakt som är nedladdningsbar i PDF-format.

Kopia av giltig ID-handling (pass, körkort eller ID-kort) ska vara certifierad av Notarius Publicus. Energimyndigheten kontrollerar också folkbokföringsadress för alla kontoombud. Skulle kontoombudet sakna svensk folkbokföringsadress måste bevis på fast adress bifogas.

Utdrag ur belastningsregistret beställs av varje kontoombud från Polisen och måste skickas till Energimyndigheten i samma obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i. Utdraget gäller Rikspolisstyrelsens belastningsregister 9 §, enskild person, RPS 442.3. Blankett för att beställa utdraget hittar du på Polisens webbplats

Alla handlingar som lämnas in till oss på Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten

Att: HUR-gruppen

Box 310 631 04 Eskilstuna

Ta bort eller lägga till ombud

Information om hur man lägger till  nya kontoombud och tar bort kontoombud