Statistik

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatstiken inom ämnesområdena Tillförsel och användning av energi, Energibalanser och Prisutvecklingen inom energiområdet.

Energimyndigheten publicerar även annan statistik som inte räknas till den officiella statistiken.

Vi publicerar också:

 Våra mest besökta områden:

elproduktion

Elproduktion

  Energiläget 2017

Energiläget 2017 

 

Mer information om vårt uppdrag gällande statistik hittar du under Den officiella statistiken.