Statistik i lokaler (STIL2)

Energimyndigheten inventerade energianvändningen i olika typer av lokaler med speciellt fokus på elanvändningen. Projektet som avslutades 2010 energiinventerade totalt cirka 1 000 lokaler inom sex år.

Syftet med STIL2 var att ta reda på hur energianvändningen fördelas på olika användningsområden, till exempel belysning, ventilation och datorer. Projektet inleddes med en besiktning av kontorslokaler 2005. Under 2006 besiktades skolor och förskolor, 2007 vårdlokaler, 2008 besiktades idrottsanläggningar och 2009 handelslokaler. Under 2010 besiktades hotell, restauranger och samlingslokaler (till exempel biografer och museer).

Här kan du läsa om hur vårt beteende styr vår energianvändning.