Energistatistik för småhus

Här hittar du statistik om energianvändning, uppvärmningssätt, area och byggår i småhus. Här kan du exempelvis hitta hur många småhus som har installerat en värmepump eller hur mycket mindre energi som ett nybyggt småhus använder jämfört med ett äldre småhus.

För året 2010 gjordes en större undersökning, så i den filen finns uppgifter på kommunnivå.

Statistiken redovisas i Excelfiler och i statistikdatabasen.