Energianvändningen inom skogsbruket

Statistik över skogsbrukets energianvändning redovisas årligen. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen.

Skogsbrukets slutliga energianvändning, GWh

Visa tabell

Välj:

  • Statistikdatabas

    Statistikdatabas: Skogsbrukets energianvändning

    I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.