Kvartalsvis bränslestatistik

I den kvartalsvisa bränslestatistiken redovisas förbrukningen av biobränslen, petroleumprodukter, kol och naturgas till industrins processer och till el- och fjärrvärmeproduktion i kraft- och värmeverk. 

Kvartalsvis Bränslestatistik är en preliminär statistikprodukt. Syftet är att belysa kortperiodiska variationer i tillförsel och användning av bränslen för industri (SNI 05-33) och energiproducenter (SNI 35) samt distribution av naturgas.   

Statistiken redovisas på Statistiska centralbyråns (SCB:s) webbplats i en interaktiv databas.  

Kvartalsvis bränslestatistik (scb.se)  

Den slutliga energianvändningen för 2022 finns i den Årliga energibalansen som släpps i november 2023.

Årlig energibalans (energimyndigheten.se)