Energistatistik för flerbostadshus

I energistatistik för flerbostadshus redovisas energianvändning, uppvärmningssätt och area för flerbostadshus. Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare. Här kan du exempelvis hitta hur mycket fjärrvärme en bostadsrättsförening använder per kvadratmeter.

Statistiken redovisas i Excelfiler och i statistikdatabasen.

Kommentar till den senast publicerade statistiken: