Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

Statistiken visar bland annat elanvändningen efter användningsområde, eltillförsel efter produktionsslag och byten av elleverantör efter kundkategori.

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör redovisar bland annat:

  • elanvändningen efter användningsområde
  • eltillförsel efter produktionsslag
  • byten av elleverantör efter kundkategori.

Månatlig elstatistik på Statistiska centralbyråns webbplats (SCB)