Produktion av biogas och rötrester

Denna statistik visar bland annat den årliga biogasproduktionen uppdelat på olika sorters anläggningar samt användningen av biogas.

Statistiken redovisas i statistikdatabas samt under Tabeller och diagram i excel.

Statistik finns tillgänglig i excelfil, statistikrapporter och statistikdatabas.

Produktion och användning av biogas och rötrester (Excel)