Energieffektivisering

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Energimyndigheten hjälper dig inom offentlig sektor, företagare eller konsument att bli mer energieffektiv.

Vi vägleder om energieffektivisering i olika verksamheter och guidar inom de lagar och regler som finns inom energieffektiviseringsområdet. Vi har även stöd och bidrag som du kan söka för att utföra energieffektiviseringsåtgärder. 

Sektorsstrategier för energieffektivisering  

Energieffektivisering i företag och organisationer

Energieffektivisering i hemmet   Energieffektivisering i byggnader
Produkter med krav   Program och uppdrag
Stöd och bidrag   Gå med i Belysningsutmaningen