Energieffektivisering

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Energimyndigheten hjälper dig inom offentlig sektor, företagare eller konsument att bli mer energieffektiv.

Vi vägleder om energieffektivisering i byggnader och vi guidar inom de lagar och regler som finns inom energieffektiviseringsområdet. Vi har även stöd och bidrag som du kan söka för att utföra energieffektiviseringsåtgärder. 

Energieffektivisering i byggnader   Energieffektivisering i företag och organisationer
Energieffektivisering i hemmet   Lagar och regler
Produkter med krav   Program och uppdrag
Stöd och bidrag   Gå med i Belysningsutmaningen