Energieffektivisering

För att nå målet om 20 procent effektivare energianvändning till 2020 behöver både offentlig sektor, företag och konsumenter bidra. Energimyndigheten arbetar bland annat för att hjälpa företag att sänka sin energianvändning, att bebyggelsen ska bli mer resurseffektiv och att konsumenter ska kunna göra energieffektiva val i hemmet.

På de här sidorna hittar företag, offentliga verksamheter och konsumenter information om hur man kan effektivisera sin energianvändning. Här finns också information om energieffektivisering i byggnader, lagar och regler som styr på området samt vilka pågående program och uppdrag som Energimyndigheten arbetar med. Här kan du också se vilka aktuella stöd och bidrag som finns att söka för att sänka sin energianvändning.