Energimärkning

Enligt reglerna om energimärkning har återförsäljare av produkter ett särskilt ansvar. Detta gäller både i butik, i reklam och på internet. Här finns en generell beskrivning av vilka regler som gäller i butik, i reklam och på internet. Beroende på vilken produktgrupp det är kan det finnas ytterligare krav eller något undantag.

EnergimärkningsförordningenEnergimärkningsförordningen

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Här kan du läsa om vad lagen säger.

 

UppvärmningEPREL

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL kommer att finnas på plats 1 januari 2019. Det kommer vara obligatoriskt för leverantörer.

 

 

Energimärkning i butik och i reklamEnergimärkning i butik och i reklam

Enligt reglerna om energimärkning har återförsäljare av produkter ett särskilt ansvar. Här kan du läsa om vad som gäller för energimärkning i butik och i reklam.

 

Energimärkning på internetEnergimärkning på internet

Enligt reglerna om energimärkning har återförsäljare av produkter ett särskilt ansvar. Här kan du läsa om vad som gäller för energimärkning på internet.

 

Frivillig energimärkningFrivillig energimärkning

Det finns många olika energimärkningar på marknaden idag. Bara energimärkning enligt lagen om märkning av energirelaterade produkter är obligatorisk för de produkter som omfattas, medan övriga, som Svanen och Energy Star är frivilliga.

 

EnergimärkningsprocessenEnergimärkningsprocessen

Här får du en överblick över hur energimärkningsprocessen går till.