Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Här hittar du olika verktyg och mallar för lönsamhetsberäkningar.

LCC-verktyg

Nätverket Belok har dels en generell LCC-kalkyl och dels specifika LCC-verktyg för pumpar, fläktar, luftfilter, belysning och fönster.

Beloks LCC-kalkyl och LCC-verktyg

Upphandlingsmyndigheten har produktspecifika LCC-kalkyler för belysning, bilar, storkök, vitvaror medmera som kan användas i anbudsutvärdering såväl som i behovsanalysen inför en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyler

Totalmetodiken (för lokalbyggnader)

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. I metodiken tänker man i åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder för att på så sätt möta uppsatta krav på lönsamhet.

Mer om totalmetodiken på Beloks webbplats