Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Här finns flera checklistor och mallar som kan vara värdefulla när du ska göra en energikartläggning eller genomföra åtgärder. Ladda ner som pdf genom att klicka på namnet.

Läs mer om hur du arbetar med energikartläggning.

Certifierade energikartläggare inom lagen om energikartläggning i stora företag

Stora företag, som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag, ska använda certifierade energikartläggare om de anlitar extern kompetens för kartläggningen. De certifierade kartläggarna kan även anlitas av andra företag.

Du hittar alla certifierade kartläggare här.

Checklistor för insamling och analys av företagets energianvändning

Energimyndigheten har ett flertal checklistor som går att använda som underlag i energikartläggningsarbetet.

Resterande checklistor hittar du under fliken Genomföra åtgärder

Checklistor 

Standarder för energikartläggning

Inspiration från företag som gjort energikartläggning

Här hittar du filmer och artiklar om hur andra företag jobbat med energikartläggning och energieffektivisering.