Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Här hittar du en Excellmall för uppföljning och beräkning av nyckeltal av företagets energianvändning.

Ladda ner: Mall för uppföljning av nyckeltal och energianvändning.

I några av mallarna för handlingsplan finns även stöd för uppföljning.