Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. Därför redovisar vi på denna sida genomsnittliga utsläpp för olika drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2016. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • Hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • Vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv, och
  • Vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ g CO2e/liter MJ/liter
Alkylatbensin MK1 93,3 3 004 32,2
Bensin MK1 91,3 2 890 31,7
Bensin MK2 93,3* 3 004* 32,2
Diesel MK1 80,4 2 853 35,5
Diesel MK3 95,1* 3 414* 35,9
E85 51 1 181 23,2
ED95 30,8 658 21,4
Elektricitet 13,1**    
FAME 32,3 1 094 33,9
Fordonsgas

30,5 (Fordonsgas)

20,6 (Biogas 100)

73,6 (Naturgas)

 1 173***

1 347****

 36,2***

48,4****

HVO 14 476 34,0
LNG/LBG 72,2 3 625**** 50,2****

* Eftersom inga biodrivmedel blandas in har detta drivmedel större klimatpåverkan än andra motsvarande drivmedel

** Svensk elmix enligt statistik för 2013 (JRC, 2017). Det är en svensk användarmix räknat över en livscykel med hänsyn taget till import och export.

*** Avser värmevärde per normalkubikmeter för drivmedel som rapporterats i den enheten

**** Avser värmevärde per kg drivmedel som rapporterats i den enheten