Välj en anläggning som passar dina behov

Många tak är stora nog för att en så stor solcellsanläggning får plats att en betydande del av den egna elanvändningen kan täckas av egen el under den tid av året då de producerar el. Storleken på anläggning är en av flera faktorer som påverkar investeringskostnaden. Här kan du läsa med om vad som påverkar elproduktion och kostnader.

Hur anläggningen utformas spelar stor roll

Hur mycket din anläggning producerar beror bland annat på solinstrålningen där du bor, lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad. Solinstrålning, väder och temperatur varierar i olika delar av Sverige och var anläggningen placeras spelar därmed roll. Lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad kan du oftast påverka själv genom hur du utformar din solcellsanläggning. Läs mer om hur kan utvärdera ditt tak på sidan Har mitt hus rätt förutsättningar?

Många villatak är tillräckligt stora för att du under delar av året ska kunna producera el som täcker en stor del av den el du använder. En installation med en effekt på 1 kilowatt (kW) upptar en yta på ungefär 5–8 m². Om anläggningen placeras i söderläge, med 30–50 graders lutning och inte skuggas ger 1 kW runt 800–1 100 kilowattimmar (kWh) per år. En solcellsanläggning på ett villatak kan exempelvis ha en total installerad effekt på omkring 5 kW vilket tar en yta på ca 30 m² och ger runt 4 000–5 500 kWh på ett år i optimalt läge som är fritt från skuggning. Anläggningar som är delvis skuggade eller har en annan riktning ger i regel mindre än så, läs mer på sidan Så undersöker du förutsättningarna?

Hur påverkar utformningen solcellsanläggningens pris?

Priset för en färdig solcellsanläggning varierar, både med hur stor anläggning du väljer, men också med annat. Bland annat påverkas priset av vilken solcellsleverantör du väljer, vilken typ av solceller du vill ha och hur svår installationen är.

För en solcellsanläggning på 5 kW (rimligt för en vanlig villa) ligger kostnaden idag på ungefär 92 500 kr (inklusive moms). Investeringsstödet sänker i dagsläget kostnaden med 30 % (motsvarande 27 750 kr om hela investeringen är på 92 500 kr). Väljer du istället att använda rotavdrag på installationsarbetet blir kostnadssänkningen ca. 9 % (motsvarande 8 325 kr för en total investeringskostnad på 92 500 kr).

Observera att investeringsstödet och rotavdraget inte kan kombineras. Läs mer om olika stöd som är aktuella för solceller på sidan Vilka stöd och intäkter kan jag få? 

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera