Välj en anläggning som passar dina behov

Storleken på ditt tak behöver inte vara det enda som avgör hur stor solcellsanläggning du skaffar. Här kan du läsa mer om hur du kan resonera kring storlek på solcellsanläggningen i förhållande till din egen elanvändning.

Hur anläggningen utformas spelar stor roll

Hur mycket din anläggning producerar beror bland annat på solinstrålningen där du bor, lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad. Solinstrålning, väder och temperatur varierar i olika delar av Sverige och var anläggningen placeras spelar därmed roll. Lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad kan du oftast påverka själv genom hur du utformar din solcellsanläggning.

Läs mer om hur du kan utvärdera ditt tak under Har mitt hus rätt förutsättningar?

Många villatak är tillräckligt stora för att du under delar av året ska kunna producera el som täcker en stor del av den el du använder. En installation med en effekt på 1 kilowatt (kW) upptar en yta på ungefär 5–8 m². Om anläggningen placeras i söderläge, med 30–50 graders lutning och inte skuggas ger 1 kW runt 800–1 100 kilowattimmar (kWh) per år. En solcellsanläggning på ett villatak kan exempelvis ha en total installerad effekt på omkring 5 kW vilket tar en yta på ca 30 m² och ger runt 4 000–5 500 kWh på ett år i optimalt läge som är fritt från skuggning. Anläggningar som är delvis skuggade eller har en annan riktning ger i regel mindre än så, läs mer under Så undersöker du förutsättningarna.

Frågor och svar

Hur stor är min elanvändning?

Du hittar hur mycket el du använder på din elfaktura eller i vissa fall genom att logga in på elnätsbolagets webbplats. Du kan även läsa av din elmätare direkt. En villa med elvärme använder i runda drag 20 000 kWh per år och en villa utan elvärme använder omkring 5 000 kWh per år, men detta kan variera stort.

Är det vanligt att huvudsäkringen begränsar solcellsanläggningens storlek?

Det är sällan som säkringen är storleksbegränsande för småhus. Det som framförallt är begränsande är lämplig takyta. Normal säkringsstorlek för småhus är mellan 16 till 20 ampere. Det innebär att en solcellsanläggning upp till 10–15 kilowatt får plats. Det är en förhållandevis stor anläggning för småhus.

Om du har för liten säkring och vill ha en stor solcellsanläggning har du följande alternativ:

  • Säkra upp: Kontakta ditt elnätsbolag och köp till samt installera en högre säkring. Tänk på att den årliga abonnemangskostnaden hos nätbolaget då ökar, vilket kan göra att det blir olönsamt.
  • Effektbegränsning: Tekniska lösningar som begränsar uteffekten från solcellsanläggningen finns numera på marknaden. Dessa kräver dock särskild projektering för att säkerställa en säker funktion.
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera