Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Stöd för beslut om att få projekt prioriterat och finansierat

Checklista för att skapa affärsmässiga projekt

Checklista affärsmässa projekt_bild.PNG
Ladda ner här

Checklista för att hantera risker med projekt

Checklista risker_bild.PNG
Ladda ner här

Checklista för presentation av åtgärder hos beslutsfattare

Checklista presentation_bild.PNG
Ladda ner här

Mallar för handlingsplan

Hos Energimyndigheten finns olika mallar för handlingsplaner som kan användas som stöd för att genomföra beslutade åtgärder. Några av dem inkluderar även stöd för uppföljning.

Mall för handlingsplan (kallas här energiplan) 

Omfattar delar av information från energikartläggningen.
Ladda ner här

Mall energiplan_bild.PNG

Mall för handlingsplan i excel-format

Guide och verktyg för att beräkna och visualisera mervärden

Energimyndigheten har ett verktyg som översiktligt kan presentera mervärden, utan kvantifiering. Verktyget är framtaget för offentlig sektor men kan även tillämpas av andra organisationer.
Läs mer här.