Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Ekonomiska och rådgivande stöd

Stöd från Energimyndigheten.

Genomför energieffektiva åtgärder

Läs om en mängd möjliga åtgärder att genomföra i företag, både investeringsfria åtgärder och åtgärder som kräver en mindre investering samt större systemåtgärder. Läs eller ladda ner här

Handla upp energitjänster

Information om energitjänster

Ta in offerter

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har användbara mallar och checklistor för anbudsförfrågan, anbudsutvärdering med mera.
Läs mer här.

Vägledningar om teknik

Branschvisa vägledningar för bästa teknik (generell, ytbehandling och gjuteri)

Inköp av produkter

Här får du information om hur du ställer krav vid inköp av pumpar, fläktar, motorer och kylaggregat.

Produkter med energimärkning

Information om energimärkta produkter.