Så är det att arbeta hos Energimyndigheten

Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation – samtidigt som du kan ha balans i livet.

Hos oss får du vara nyfiken, ta egna initiativ och arbeta med frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Vi tror och litar på att din förmåga driver utvecklingen framåt.

Till din hjälp har du kunniga kollegor och ett engagerat och stöttande ledarskap.

En jämställd arbetsplats

Jämställdhet och likabehandling genomsyrar verksamheten och är något vi aktivt arbetar med. 2023 var cirka 64 procent av Energimyndighetens medarbetare kvinnor. 

Utvecklas på Energimyndigheten

För dig som vill utvecklas finns det goda möjligheter. Till exempel finns det ofta roller inom projektledning både i större och mindre omfattning att ta sig an, liksom den traditionella chefskarriären.

Många av Energimyndighetens medarbetare deltar indirekt eller direkt i internationellt arbete, både inom EU och globalt, och det finns även möjlighet till kompetensutbyte och utlandsuppdrag.

Våra villkor och förmåner

Friskvård och hälsa

Du har rätt till två friskvårdstimmar per vecka. Friskvårdstimmarna kan användas både till fysisk träning eller en stund för återhämtning och reflektion.

Vi har också friskvårdsbidrag på 3 500 kronor per år.

På vårt kontor i Eskilstuna finns ett motionsrum. Du har också möjlighet att kostnadsfritt simma en gång i veckan på Munktellbadet.

Distansarbete

I vår aktivitetsbaserade arbetsmiljö är distansarbete en naturlig del. Vi ser distansarbete som en möjlighet att bidra till ett resurseffektivt hållbart samhälle.

Flexibel arbetstid

För att du ska kunna planera och styra din arbetstid så erbjuder vi flexibel arbetstid. Våra flextider är måndag till fredag klockan 06.00–09.00 och 15.00–21.00.

Semester och ledighet

Som statligt anställd har du fler semesterdagar - din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Har du till exempel fyllt 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 har du 35 dagar. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd.

Det finns möjlighet att öka eller minska antalet semesterdagar i förhållande till lön.

Du kan vara ledig med lön vid exempelvis läkarbesök och flytt.

På Energimyndigheten är klämdagar lediga dagar och ett antal dagar omfattas också av arbetstidsförkortning, då arbetstiden är förkortad till fyra timmar. Infaller nationaldagen på en lördag eller söndag kompenseras du med ledighet en vardag.

Villkor för föräldrar

För att underlätta din föräldraledighet betalar vi en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten.

Alla föräldrar på arbetsmarknaden har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår.

När barnet fyllt 8 år har du hos oss som statlig arbetsgivare möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Tjänstepension

Som statligt anställd får du en tjänstepension som består av olika delar. En del av tjänstepensionen är valbar och du kan själv välja hur den ska förvaltas. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.

Försäkringar

Som statligt anställd omfattas du av flera försäkringar till exempel vid arbetsskada, när du reser i tjänsten eller för dina anhöriga vid dödsfall.

Förmånscykel

Som tillsvidareanställd medarbetare har du möjlighet att hyra en cykel genom bruttolöneavdrag. Du hyr en cykel under 36 månader genom månatligt bruttolöneavdrag och när hyrperioden är slut lämnar du antingen tillbaka cykeln eller köper ut den till rådande marknadsvärde. Det finns två tillfällen per år då du kan teckna dig för en förmånscykel.