Upphävda föreskrifter

I tabellen nedan finns Energimyndighetens upphävda föreskrifter. Att föreskriften är upphävd betyder i princip att den inte gäller längre. Observera dock att det i vissa fall finns en övergångsbestämmelse.

Publiceringsår Upphävd föreskrift Upphävd genom
NUTSFS 1998:3 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk
Förordning om (2018:1444) upphävande av Statens energimyndighets
föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom
energiområdet
NUTSFS 1998:4

Ändrad:
STEMFS 2004:5

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft Förordning (2018:1445) om upphävande av Statens energimyndighets
föreskrifter (NUTSFS 1998:4) om statligt bidrag till vissa investeringar inom
energiområdet
NUTSFS 1998:5 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk
Förordning (2018:1446) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:5) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
NUTFS 1998:7 Statens energimyndighets allmänna råd om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig STEMFS 2013:3
NUTSFS 2000:5 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om formerna för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion  STEMFS 2012:5
STEMFS 2001:2

Ändrad:

STEMFS 2004:1

STEMFS 2003:4

 
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

2001:2 (STEMFS)

Förordning (2018:1447) om upphävande av Statens energimyndighets
föreskrifter (STEMFS 2001:2) om statligt bidrag till investering för ombyggnad
och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme
STEMFS 2003:4 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till
åtgärder som främjar investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till
havs och i fjällområden
 STEMFS 2007:3
STEMFS 2005:4 Statens energimyndighets föreskrifter om information om
hushållsapparaters bullernivå
Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå
STEMFS 2005:5 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk Lag (2018:1435) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos
elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk
STEMFS 2005:6 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk Lag (2018:1436) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare
för hushållsbruk
STEMFS 2005:7 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan
resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för
hushållsbruk
 Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos
elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk
STEMFS 2005:8 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan
resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk
 Lag (2018:1438) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos
elektriska diskmaskiner för hushållsbruk
STEMFS 2005:9 Statens energimyndighets föreskrifter om information om
energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk
Lag (2018:1439) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för
hushållsbruk
STEMFS 2005:10 Statens energimyndighets föreskrifter om information om
energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar
 Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska
hushållsugnar
STEMFS 2005:11 Statens energimyndighets föreskrifter om information om
energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk
Lag (2018:1441) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska
luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

STEMFS 2005:12

Statens energimyndighets föreskrifter om information om
energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk
Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och
frysar för hushållsbruk
STEMFS 2005:13 Statens energimyndighets föreskrifter om information om
energieffektivitetskrav förelektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk
Lag (2018: 1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
för hushållsbruk
STEMFS 2006:1

Ändrad: STEMFS 2014:4

STEMFS 2014:1

STEMFS 2011:3

STEMFS 2010:6

STEMFS 2008:5

STEMSF 2008:1

STEMFS 2007:1

Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik

 STEMFS 2016:5
STEMFS 2008:2

Ändrad:
STEMFS 2010:4

Ändrad:
STEMFS 2008:6

Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal
energi- och klimatrådgivning
STEMFS 2016:3
STEMFS 2008:3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om
planeringsåtgärder och åtgärder i övrigt som behövs för att säkerställa
naturgasförsörjningen
STEMFS 2012:2
STEMFS 2009:1 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om program för
energieffektivisering

STEMFS 2012:6

Övergångsbestämmelse finns

STEMFS 2009:4

Ändrad:
STEMFS 2013:2
Ändrad
:
STEMFS 2011:5 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

STEMFS 2018:4

STEMFS 2010:2

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning

STEMFS 2015:1

Övergångsbestämmelse finns

STEMFS 2010:3

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el

STEMFS 2017:2
STEMFS 2010:5 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

STEMFS 2019:2

Övergångsbestämmelse finns

STEMFS
2011:2

Ändrad:

STEMFS 2017:4

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

STEMFS 2021:7

STEMFS 2012:1 Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter STEMFS 2016:4
STEMFS 2012:3 Statens energimyndighets föreskrifter om
projektbaserade mekanismer
STEMFS 2015:2
STEMFS 2012:4

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning

STEMFS 2016:1
STEMFS
2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

Förordning om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:2) om projektbaserade mekanismer.

STEMFS
2016:5

Ändrad:

STEMFS 2021:15

STEMFS 2020:10

STEMFS 2020:1

Konsoliderad:

STEMFS 2016:5

Statens energimyndighets
föreskrifter om uppgifter till energistatistik

STEMFS 2022:4