Upphävda föreskrifter

I tabellen nedan finns Energimyndighetens upphävda föreskrifter. Att föreskriften är upphävd betyder i princip att den inte gäller längre. Observera dock att det i vissa fall finns en övergångsbestämmelse.

Publiceringsår
Upphävd föreskrift
Upphävd genom
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk
Förordning om (2018:1444) upphävande av Statens energimyndighets
föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom
energiområdet
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft
Förordning (2018:1445) om upphävande av Statens energimyndighets
föreskrifter (NUTSFS 1998:4) om statligt bidrag till vissa investeringar inom
energiområdet
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk
Förordning (2018:1446) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:5) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
Statens energimyndighets allmänna råd om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om formerna för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

2001:2 (STEMFS)

Förordning (2018:1447) om upphävande av Statens energimyndighets
föreskrifter (STEMFS 2001:2) om statligt bidrag till investering för ombyggnad
och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till
åtgärder som främjar investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till
havs och i fjällområden
Statens energimyndighets föreskrifter om information om hushållsapparaters bullernivå
Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk
Lag (2018:1435) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos
elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk
Lag (2018:1436) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare
för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan
resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk
Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos
elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan
resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk
Lag (2018:1438) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos
elektriska diskmaskiner för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk
Lag (2018:1439) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för
hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar
Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska
hushållsugnar
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk
Lag (2018:1441) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska
luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk
Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och
frysar för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav förelektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk
Lag (2018: 1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
för hushållsbruk

Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal
energi- och klimatrådgivning
STEMFS 2008:3
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om planeringsåtgärder och åtgärder i övrigt som behövs för att säkerställa
naturgasförsörjningen
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om program för
energieffektivisering

STEMFS 2012:6

Övergångsbestämmelse finns

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning

STEMFS 2015:1

Övergångsbestämmelse finns

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

STEMFS 2019:2

Övergångsbestämmelse finns

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter
Statens energimyndighets föreskrifter om
projektbaserade mekanismer

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

Förordning om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:2) om projektbaserade mekanismer.

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

Statens energimyndighets
föreskrifter om uppgifter till energistatistik