Elbusspremie

Här hittar du information om hur du skickar in ansökningar och rapportering enligt förordningen (2016:836) om elbusspremien.

Du kan ansöka om elbusspremie om du är:

  • regional kollektivtrafikmyndighet,
  • kommuner där den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, och
  • företag som bedriver eller ska bedriva kollektivtrafik

För att kunna använda e-tjänsten måste du först ansöka om behörighet. Om du inte är behörig att teckna avtal åt den organisation du företräder måste du bifoga en fullmakt med din ansökan.

När du skickat in ansökan om elbusspremie granskar vi ansökan och återkommer med ett beslut per e-post. Om premien har blivit godkänd blir ni även meddelade om när premien kan betalas ut. Om premien inte har blivit godkänd får ni en motivering till beslutet och information om hur detta kan överklagas.