Jobba på Energimyndigheten

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vi är i en expansiv fas med nya spännande och omfattande uppdrag från regeringen. Vi kommer successivt rekrytera nya medarbetare för våra uppdrag.