Elcertifikat och ursprungsgarantier

Här hittar du information om hur du ansöker om behörigheter för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Du kan ansöka om behörighet på tre olika sätt till e-tjänsten:

  1. Som privatperson
  2. Som företrädare för en organisation
  3. Som indirekt ombud (om du företräder en organisation som rapporterar åt en annan person/organisation)

Som indirekt ombud kan du också välja att ansluta person eller organisation om du vill lägga till kunder som ditt bolag ska företräda.

Gå till sidan Ansök om behörighet för att ansöka. Kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier hanteras i e-tjänsten Cesar.

Guider

Så här ansöker du som privatperson om behörighet till e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier