Energimyndighetens samråd

Här kan du lämna synpunkter på ärenden som det går att tycka till om.

Pågående samråd

Ärende
Om ärendet
Sista dag för synpunkter
Energimyndigheten har tagit fram ett förslag på nya föreskrifter gällande samarbeten under Parisavtalet. Nu bjuder vi in berörda myndigheter och aktörer att lämna synpunkter på förslaget.
18 augusti 2024
I samrådet ber vi om synpunkter utifrån det förslag som presenteras i delrapporten "Utvecklingsmöjligheter för den kommunala energi- och klimatrådgivningen".
21 juli 2024
Energimyndigheten välkomnar synpunkter utifrån reviderade EU-direktiv om energieffektivitet och byggnaders energiprestanda.  
19 juli/12 september