Beredskapslagring av olja

Här hittar du information om hur du skickar in ansökningar, anmälan och rapportering enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja.

För att använda e-tjänsten behöver du ansöka om behörighet, det gör du på sidan Ansök om behörighet. Om du inte är firmatecknare behöver du också bifoga en fullmakt. Använd mallen för fullmakt till höger.

I tjänsten Beredskapslagring kan du skapa nya ärenden genom att skicka in ansökningar med avtal och anmälningar inom Lagen om beredskapslagring av olja.

Du kan även skicka in handlingar som vi har begärt i samband med deklarations- eller rapporteringsärenden. Dessa ärenden kan se under menyn Pågående ärenden(kräver att du är inloggad). Från pågående ärenden kan du skicka in bl.a. rapporter, blanketter eller kompletteringar.