Grafisk profil och logotyper

Energimyndighetens grafiska profil innehåller anvisningar för hur vår logotyp får användas, hur vi ser ut i både digitala och tryckta medier samt hur vi uttrycker oss i ord och bild.

Energimyndighetens logotyp får användas av andra om profilansvarig på myndigheten gett sitt tillstånd till detta. Kontaktuppgifter finns i sidfoten på denna sida.

Symbol och text skapar en helhet

Energimyndighetens logotyp består dels av en symbol i form av ett stiliserat gement e med enfärgad energivåg, dels av texten Energimyndigheten. Symbolen får inte användas ensam, utan bara tillsammans med texten. Logotypen finns i en svensk och engelsk version. Den engelska versionen används på allt internationellt material.

Storlek och fri yta

Logotypen kan återges i olika storlekar.

För läsbarhetens skull ska den svenska logotypen vara:

  • i tryck, minst 18 mm bred
  • digitalt, minst 150 pixlar bred.

För läsbarhetens skull ska den engelska logotypen vara:

  • i tryck, minst 14 mm bred
  • digitalt, minst 120 pixlar bred.

De inbördes proportionerna mellan symbol och text får inte ändras. Det ska alltid finnas en fri yta runt logotypen som är höjden av den versala bokstaven E i texten Energimyndigheten.

Logotyper för nedladdning

För användning digitalt

Logotyp med transparent bakgrund i RGB och filformatet .png. Högerklicka på länken och välj "Spara länk som".

Logotyp Energimyndigheten i färg

Logotyp Energimyndigheten vit


Logotyp Swedish Energy Agency i färg

Logotyp Swedish Energy Agency vit 


För användning i tryck

Logotyp anpassad för trycksaker i CMYK och filformatet .eps.

Logotyp Energimyndigheten i färg 

Logotyp Energimyndigheten vit 

Logotyp Swedish Energy Agency i färg

Logotyp Swedish Energy Agency vit 

 

Energimyndighetens grafiska profil

Energimyndighetens grafiska profil för nedladdning.

Grafisk profil Energimyndigheten 1.0 (pdf)