Föreskrifter

Här har vi samlat alla aktuella föreskrifter som Energimyndigheten har gett ut. Samtliga föreskrifter är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Här hittar du upphävda föreskrifter.

STEMFS 

Nummer

Titel 

Ändrad/konsoliderad

STEMFS 2020:15

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:15) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om nätanslutna solcellsanläggningar

 

STEMFS 2020:14

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:14) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig elstatistik och byte av elleverantör

 

STEMFS 2020:13

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och
avfallspriser

 

STEMFS 2020:12

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:12) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om leveranser av fordonsgas

 

STEMFS 2020:11

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:11) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom fiskesektorn

 

STEMFS 2020:8

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:8) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning i bantrafik och inrikes sjöfart

 

STEMFS 2020:7

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

 

STEMFS 2020:6

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:6) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning och uppvärmningssätt i flerbostadshus och lokaler

 

STEMFS 2020:5

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

 

STEMFS 2020:4

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:4) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om produktion av biogas och rötrester och dess användning

 

STEMFS 2020:3

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal

 

STEMFS 2020:2

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:2) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oljeleveranser på kommunnivå

 

STEMFS 2019:2

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (STEMFS 2010:5) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

 

STEMFS 2018:4

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till solceller

Ändrad:

STEMFS 2019:1

Konsoliderad:

STEFS 2018:4

STEMFS 2018:3

Statens energimyndighets föreskrifter om elbusspremie

 
STEMFS 2018:2

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

 
STEMFS 2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

 
STEMFS 2017:2 

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el


Ändrad:

STEMFS 2020:9

STEMFS 2016:5

Statens energimyndighets
föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Ändrad:

STEMFS 2020:10

STEMFS 2020:1

Konsoliderad:

STEMFS 2016:5

STEMFS 2016:4

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

 
STEMFS 2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Ändrad:

STEMFS 2018:1

STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg
naturgasförsörjning

Ändrad:

STEMFS 2018:5

Konsoliderad:

STEMFS 2016:1

STEMFS 2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

 
STEMFS
2015:1
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Ändrad:

STEMFS 2017:1

STEMFS 2014:3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet  
STEMFS
2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

 
STEMFS
2013:4

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

 
STEMFS 2013:1

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer

 
STEMFS 2012:7

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

 
STEMFS 2011:4

Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

Ändrad:

STEMFS 2016:2

Konsoliderad:

STEMFS 2011:4

STEMFS 2011:2

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Ändrad:

STEMFS 2017:4

Konsoliderad:

STEMFS 2011:2