Föreskrifter

Här har vi samlat alla aktuella föreskrifter som Energimyndigheten har gett ut. Samtliga föreskrifter är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Här hittar du upphävda föreskrifter.

STEMFS 

Nummer

Titel 

Ändrad/konsoliderad

STEMFS 2019:2

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (STEMFS 2010:5) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

 

STEMFS 2018:4

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till solceller

Ändrad:

STEMFS 2019:1

Konsoliderad:

STEFS 2018:4

STEMFS 2018:3

Statens energimyndighets föreskrifter om elbusspremie

 
STEMFS 2018:2

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

 
STEMFS 2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

 
STEMFS 2017:2 

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el

 

STEMFS 2016:5

Statens energimyndighets
föreskrifter om uppgifter till energistatistik

 

STEMFS 2016:4

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

 
STEMFS 2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Ändrad:
STEMFS 2018:1

STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg
naturgasförsörjning

Ändrad:
STEMFS 2018:5

Konsoliderad:
STEMFS 2016:1

STEMFS 2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

 
STEMFS
2015:1
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning Ändrad: STEMFS 2017:1
STEMFS 2014:3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet  
STEMFS
2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

 
STEMFS
2013:4

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

 
STEMFS 2013:1

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer

 
STEMFS 2012:7

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

 
STEMFS 2011:4

Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

Ändrad:
STEMFS 2016:2
Konsoliderad:
STEMFS 2011:4

STEMFS 2011:2

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Ändrad:
STEMFS 2017:4

Konsoliderad:

STEMFS 2011:2