Föreskrifter

Här länkar vi till de aktuella föreskrifter som Energimyndigheten har gett ut.

Samtliga föreskrifter är i pdf-format och publiceras i Energimyndighetens webbshop samma dag som de kommer från tryckeriet.

Här hittar du upphävda föreskrifter.

STEMFS 

Nummer

Titel 

Ändrad/konsoliderad

STEMFS 2022:4

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2022:04) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom byggsektorn

 

STEMFS 2021:12

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle

 

STEMFS 2021:11

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins energianvändning i små företag

 

STEMFS 2021:10

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket;

 

STEMFS 2021:7

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

 

STEMFS
2021:3

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn

 

STEMFS
2021:1

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Ändrad:

STEMFS 2021:5

STEMFS 2020:15

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om nätanslutna solcellsanläggningar

 

STEMFS 2020:14

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig elstatistik och byte av elleverantör

 

STEMFS 2020:13

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och
avfallspriser

Ändrad:

STEMFS 2022:3

Konsoliderad:

STEMFS 2020:13

 

STEMFS 2020:12

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om leveranser av fordonsgas

 

STEMFS 2020:11

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom fiskesektorn

 

STEMFS
2020:8

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning i bantrafik och inrikes sjöfart

 

STEMFS
2020:7

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Ändrad:

STEMFS 2021:14

Konsoliderad:

STEMFS 2020:7

STEMFS
2020:6

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning och uppvärmningssätt i flerbostadshus och lokaler

 

STEMFS
2020:5

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Ändrad:

STEMFS 2022:2

STEMFS 2021:13

Konsoliderad:

STEMFS 2020:5

STEMFS
2020:4

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om produktion av biogas och rötrester och dess användning

 

STEMFS
2020:3

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal

Ändrad:

STEMFS 2022:1

Konsoliderad:

STEMFS 2020:3

STEMFS
2020:2

Statens energimyndighets föreskrifter  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oljeleveranser på kommunnivå

 

STEMFS
2019:2

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (STEMFS 2010:5) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

 

STEMFS
2018:4

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till solceller

Ändrad:

STEMFS 2021:4

STEMFS 2019:1

Konsoliderad:

STEMFS 2018:4

STEMFS
2018:3

Statens energimyndighets föreskrifter om elbusspremie

 
STEMFS
2018:2

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Ändrad:

STEMFS 2021:9

STEMFS 2021:8

Konsoliderad:

STEMFS 2018:2

STEMFS
2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Ändrad:

STEMFS 2021:2

Konsoliderad:

STEMFS 2017:3

STEMFS 2017:2 

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el


Ändrad:

STEMFS 2020:9

Konsoliderad:

STEMFS 2017:2 

STEMFS
2016:4

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

 
STEMFS
2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Ändrad:

STEMFS 2018:1

STEMFS
2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg
naturgasförsörjning

Ändrad:

STEMFS 2018:5

Konsoliderad:

STEMFS 2016:1

STEMFS 
2015:1
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Ändrad:

STEMFS 2017:1

STEMFS
2014:3
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet  

STEMFS 
2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

 
STEMFS 
2013:4

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

 
STEMFS 2013:3

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd (NUTFS 1998:7) om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig.

 
STEMFS
2013:1

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer

 
STEMFS
2012:7

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

 
STEMFS
2011:4

Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

Ändrad:

STEMFS 2016:2

Konsoliderad:

STEMFS 2011:4