Energikartläggning i stora företag

Denna e-tjänst använder du om ni är ett stort företag som enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är skyldiga att genomföra energikartläggning.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du först ansöka om behörighet. Om du inte är behörig firmatecknare måste du också bifoga en fullmakt. Använd gärna exemplet till höger för detta ändamål.