Energiutblick

Energiutblick har länge varit ett forum för dialog och nätverkande och vi ser Energiutblick som en central kunskapskälla och plattform för samtal, fördjupning och lärande om energiomställningen. 

Nu vidgas plattformen till mer än en konferens. Energiutblick är en arena för samtal och fördjupning om de komplexa energifrågorna.

Energiutblick består av:

Podden Energiutblick – förmodligen världens viktigaste podd

Vår tids ödesfråga är energiomställningen. I podden Energiutblick får du en djupare inblick i de stora utmaningar och möjligheter vi står inför.

Det är alltså förmodligen världens viktigaste podd. Välkommen att lyssna!

+

Avsnitt 3: Energievangeliet

För att klara övergången från ett samhälle beroende av fossila bränslen till en elektrifierad och fossilfri ekonomi så behöver vi snabbt bygga ut vår produktion av fossilfri el.

Bedömningen är att vårt elbehov kan vara dubbelt så högt redan 2035. Vi samtalar med entreprenören Jonas Birgersson som tycker att energibranschen kört fast i att tänka utifrån hur vårt nuvarande system fungerar och föreslår istället innovativa lösningar vägar att nå dit. Han tror att vi kan dra lärdomar ifrån det förra stora paradigmskiftet, internetboomen, i hur man bygger ett smartare, hållbarare och modernare energisystem.

Vi hör även Maria Westrin och Martin Johannson på Energimyndigheten som ger sin bild av vad som krävs av ett framtida fossilfritt energisystem.

+

Avsnitt 2: Förvandlingen

Energisystemet förändras snabbt, både nationellt och globalt. Omställningen till hållbar energi är i sig en resa. Hur långt har vi egentligen kommit? Vad krävs för att vi ska närma oss målet? Vad behöver vi göra för att omställningen ska bli så bra som möjligt - för alla?

Åsa Pettersson från Energiföretagen och Björn Santana Arvidsson från Nordion Energi ger sin syn på omställningen och vätgasens roll i framtidens energisystem i och utanför Sverige.

Energimyndigheten kommenterar och diskuterar i ett studiosamtal med Gustav Ebenå, avdelningschef för systemenergi och statistik och Rebecka Bergholtz, analytiker.

+

Avsnitt 1: Hur förberedda är vi?

Vi lever i en oroligare värld där krigshotet har kommit närmare även Sverige. Överstebefälhavare Micael Bydén och ledande politiker har varnat för en ökad krigsrisk, det svenska försvaret rustar upp och vi är på väg in i Nato och energisäkerheten har blivit en viktig fråga i den svenska beredskapen.

Anders Wallinder, avdelningschef för energiberedskap beskriver vad det ställer för krav på Sverige och på oss som privatpersoner.

Om podden

Energiutblick finns att lyssna på där poddar finns.

Åsikter som uttrycks av gäster representerar deras personliga ståndpunkter och reflekterar inte automatiskt Energimyndighetens officiella analys och hållning. 

Det här är Energiutblick

Vi har breddat Energiutblick till att vara mer än en konferens till en arena för samtal och fördjupning om de komplexa energifrågorna.