Energiutblick 2023

Nu är Energiutblick 2023 inbokat.
Boka in 21 november, på Space Arena i Stockholm. 

Energifrågan i allmänhet och elförsörjningen i synnerhet har högre aktualitet än någonsin och omställningen till fossilfri el är huvudspåret i den globala färdplanen mot en hållbar utveckling för klimatet. En omställning som påverkar nästan alla delar av samhället och som skapar både möjligheter och utmaningar att hantera.

Inför Energiutblick 2023 vill vidga perspektivet och inkludera fler på omställningsresan. Vad behövs till exempel för kompetens för att vi ska klara den resan?

Vi planerar just nu programmet, men boka datumet så återkommer vi med mer information inom kort.