Energiutblick 2023

Anmälan till Energiutblick är öppen. Säkra din plats redan nu, varmt välkommen 21 november.

Energiutblick är en av de största, och sedan många år, återkommande mötesplatserna för energisystemets alla aktörer. I år fokuserar vi på omställningens omfattning och vad som krävs för att lyckas, i form av kompetens och insatser.

Välkommen 21 november

Klockan: 8.30-16.00
Plats: Space Arena, Sergels Torg i Stockholm
Deltagandet är kostnadsfritt.

Årets konferens startar med gemensamt mingel och kaffe från klockan 8.30. Vi serverar en enklare lunch och beräknar att avsluta dagen klockan 16.00. Använd gärna hashtaggen #Energiutblick i dina sociala medier.

Det går också att se delar av konferensen live. Vi aviserar livesändningen närmare konferensdatumet.

En av programpunkterna är en valbar session med djupdykning i ett ämne. När du anmäler dig till konferensen väljer du också det ämne som du vill delta i. 

Program

Parallella sessioner

Ukrainas förberedelser innan krig och hantering under krig

Är lärdomar från Ukraina överförbara på Sveriges elsystem? Kan de användas för att stärka beredskapen i det svenska elsystemet samt trygga elförsörjningen?

Energimyndighetens inspel till regeringens kommande energiforskningsproposition

Vilka strategiska prioriteringar är nödvändiga för att ställa om energisystemet? Regeringen har bett Energimyndigheten att lämna underlag inför den förväntade propositionen om forskning och innovation på energiområdet för åren 2025-2028. 

Infrastruktur för vätgas

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att utreda hur infrastruktur för vätgas kan utvecklas i Sverige. Med utgångspunkt i några preliminära resultat från den pågående utredningen för vi ett samtal med inbjudna gäster.

Sveriges delar i en hållbar europeisk batterivärdekedja

Ett öppet samtal om både möjligheter och utmaningar inom den kraftsamling som krävs för en hållbar batterikedja. Vi ger bland annat en bild av utvecklingsläget och tar tillfället i akt att presentera en ny batteriarena.

Ökad takt i omställningen av transportsektorn

Omställningen av transportsektorn är av största vikt för att minska de fossila utsläppen, nå klimatmålen och bryta beroendet av oljeprodukter från geopolitik osäkra områden.

Energimyndigheten och Trafikverket presenterar resultatet av ett handlingsprogram och åtgärder för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Anna Olin Kardell och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén guidar oss genom dagen. Anna är en erfaren moderator med mer än 25 år på scen från bland annat Almedalen, Prins Daniels Fellowship, TedX Stockholm, Women in Tech och Näringslivets Mäktigaste kvinna.