Energiutblick 2023

Energiutblick 2023 är nu över och vi vill tacka alla som deltagit på alla olika sätt. Inom kort går det bra att se inspelningarna från dagen.

Energiutblick är en av de största, och sedan många år, återkommande mötesplatserna för energisystemets alla aktörer. I år fokuserar vi på omställningens omfattning och vad som krävs för att lyckas, i form av kompetens och insatser.

Moderator – Anna Olin Kardell

Dagens moderator är Anna Ohlin Kardell – en erfaren moderator med mer än 25 år på scen från bland annat Almedalen, Prins Daniels Fellowship, TedX Stockholm, Women in Tech och Näringslivets Mäktigaste kvinna.

Ur programmet

+

Läs om de valbara sessionerna

Ökad takt i omställningen av transportsektorn

Omställningen av transportsektorn är av största vikt för att minska de fossila utsläppen, nå klimatmålen och bryta beroendet av oljeprodukter från geopolitiskt osäkra områden.

Energimyndigheten – Kristina Holmgren och Clara Irons Wallin samt Trafikverket – Hanna Eklöf presenterar resultatet av ett handlingsprogram och åtgärder för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Martin Palm från Regeringskansliet svarar på frågor.

Plats: Stora Arenan och streamingsidan

 

Energimyndighetens inspel till regeringens kommande energiforskningsproposition

DENNA SESSION ÄR FULL PÅ PLATS, MEN TILLGÄNGLIG DIGITALT
Vilka strategiska prioriteringar är nödvändiga för att ställa om energisystemet? Regeringen har bett Energimyndigheten att lämna underlag inför den förväntade propositionen om forskning och innovation på energiområdet för åren 2025-2028.

Från Energimyndigheten – Robert Andrén, Peter Engdahl, Klara Helstad. Från Regeringskansliet departementssekreterare Hanna Sundqvist.

Plats: Creative Corner och streamingsidan

 

Infrastruktur för vätgas – STREAMAS EJ

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att utreda hur infrastruktur för vätgas kan utvecklas i Sverige.

Med utgångspunkt i några preliminära resultat från den pågående utredningen föra ett samtal med Paula Hallonsten och Jazaer Dawody Energimyndigheten, Björn Santana Arvidsson Nordeon, Anna Wallentin Energigas Sverige, Niklas Damsgaard Svenska kraftnät.

Plats: Space Club

 

Sverige deltar i en hållbar europeisk batterivärdekedja – STREAMAS EJ

DENNA SESSION ÄR FULLSATT
Ett öppet samtal med Greger Ledung och Charlotte Lejon från Energimyndigheten, om både möjligheter och utmaningar inom den kraftsamling som krävs för en hållbar batterikedja. Vi ger bland annat en bild av utvecklingsläget och tar tillfället i akt att presentera en ny batteriarena. 

Plats: Wow