Samtycke för personuppgiftsbehandling för bild, film och ljud

För att vi ska kunna publicera bild, film eller ljudupptagning på dig i Energimyndighetens kanaler ber vi dig att ge ditt samtycke till det. Ditt samtycke sparas enbart i vårt system och bild, film eller ljudupptagningen kommer inte att spridas i andra kanaler eller överlåtas till annan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

  • Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.
  • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  • Kontakta Energimyndigheten om du vill återkalla ett samtycke som du har lämnat.
  • Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas.
  • Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig.
  • Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas.
  • Om du anser att Energimyndighetens behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.

Samtycke till publicering av bild, film eller ljudupptagning

Jag samtycker till att mina personuppgifter får behandlas av Energimyndigheten för publicering av bild, film eller ljudupptagning på mig i myndighetens egna kanaler: