Samtycke för personuppgiftsbehandling för bild, film, text och ljud

För att vi ska kunna publicera bild, film, text eller ljudupptagning på eller om dig i våra kanaler behöver vi ditt samtycke till det. Ditt samtycke och personuppgiften i form av ditt namn, bild, film, text eller ljudupptagning sparas i Energimyndighetens system. Personuppgiften kommer endast att användas med Energimyndigheten som avsändare och inte i kommersiellt syfte.

Samtycke till publicering

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av namn, bild, film (även webbsändning), text, ljudupptagning (t.ex. podd), som jag förekommer på under detta tillfälle, vid detta datum, får användas för publicering i Energimyndighetens kanaler: t.ex. webbplats och sociala medier tills vidare.

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Kontakta Energimyndigheten om du vill återkalla ett samtycke som du har lämnat. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig. Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Om du anser att Energimyndighetens behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du kontakta Energimyndighetens dataskyddsombud eller lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om hur Energimyndigheten behandlar personuppgifter.