Vi är otåliga. Omställningen till ett hållbart energisystem måste kunna gå fortare. Nu är det upp till oss! Anmäl dig till årets mest spännande energikonferens: Energiutblick 2019. Vi ses i Eskilstuna den 9 april 2019 för att inspireras, få ny kunskap och nätverka. Tema för årets konferens är: Så accelererar vi energiomställningen - med människan i centrum.

Anmäl dig och ta del av en inspirerande förmiddag på högsta internationella nivå med talare som Max Tegmark, Monica Araya och Pavan Sukhdev. Nye energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman står också på programmet liksom Paul Simons från International Energy Agency. 

Program Energiutblick

Tid: Klockan 09:30–17:00
Plats: Eskilstuna
Förmiddagen: Lokomotivet, Munktellstaden
Eftermiddagen: Energimyndigheten, Gredbyvägen 10.

Till programmet 9 april 2019 

Program 8 april - studiebesöksdag

Den 8 april finns chans till studiebesök och gemensam middag, anordnat av Eskilstuna kommun.

Tid: 12:00
Plats: Munktellmuseet

Till programmet 8 april 2019 

Lyssna till välkända talare som Max Tegmark, Pavan Sukhdev med flera

Deltagare2.png

Programmet har tagits fram i nära samarbete med Eva Krutmeijer, EKKO AB.

På eftermiddagen väljer du fritt bland programpunkter som tar upp frågor som rör forskning och innovation, grön ekonomi, näringslivets ledarskap i energi- och klimatomställningen, jämställdhet i energisektorn, 100 procent förnybar framtid och mycket mer.