Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2018

25 januari kl 14:00-16:00 i Stockholm

15 mars kl 14:00-16:00 i Stockholm

26 april kl 12:00-16:00 i Stockholm

14 juni kl 14:00-16:00 i Stockholm

20 september kl 12:00-18:00 i Stockholm

18 oktober kl 14:00-16:00 i Stockholm

Nämndens sammanträden är inte offentliga.