Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2017

19 januari kl 13:00-16:00 i Stockholm

9 mars kl 13:00-16:00 i Stockholm

20 april kl 11:00-16:00 i Stockholm

1 juni kl 13:00-16:00 i Stockholm

24 augusti kl 13:00-16:00 i Stockholm

21 september kl 11:30-18:00 i Stockholm

19 oktober kl 13:00-16:00 i Stockholm

Nämndens sammanträden är inte offentliga.