Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2017

19 januari kl 13.00-16.00 i Stockholm

9 mars kl 13.00-16.00 i Stockholm

20 april kl 11.00-16.00 i Stockholm

1 juni kl 13.00-16.00 i Stockholm

24 augusti kl 13.00-16.00 i Stockholm

21 september kl 11.30-18.00 i Stockholm

19 oktober kl 13.00-16.00 i Stockholm

Nämndens sammanträden är inte offentliga.