Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2018

4 december kl 09:00-11:00 i Stockholm

2019

31 januari kl 14:00-16:00 i Stockholm

21 mars kl 14:00-16:00 i Stockholm

16 maj kl 12:00-16:00 i Stockholm

13 juni kl 14:00-16:00 i Stockholm

19 september kl 12:00-18:00 i Stockholm

24 oktober kl 14.00-16.00 i Stockholm

Nämndens sammanträden är inte offentliga.