Seminarier

Nätverket Olja och Gas huvudsakliga sysselsättning är seminarieverksamhet. Seminarierna genomförs fyra gånger per år.

NOG har som huvudsaklig verksamhet att arrangera seminarier kring aktuella frågor som rör fossila bränslen. Seminarierna blir en träffpunkt för nätverkets medlemmar och ger goda möjligheter att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Seminarierna genomförs fyra gånger per år och innefattar:

  • Aktuella frågor som berör såväl de globala som regionala olje-, gas- och kolmarknaderna.
  • Identifierade trender och utveckling som påverkar den globala och regionala olje-, gas- och kolförsörjningen.
  • Saklig diskussion och kunskapsutbyte kring de fossila bränslenas roll i samhället.
  • Underlag till en bred energipolitisk debatt genom att belysa oljans, gasens och kolens betydelse för viktiga samhällsfunktioner.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011