Organisation

Energimyndigheten har sex avdelningar: analys, forskning och innovation, energieffektivisering, grön tillväxt, förnybar energi och klimat samt verksamhetsutveckling och stöd.

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören, Energiutvecklingsnämnden (EUN) som fattar större forskningsbeslut, samt en funktion för internrevision.

Fjärrvärmenämndens administration tillhör Energimyndigheten men beslut i nämnden fattas av en oberoende styrelse.

Kansliet för smarta elnät är placerat hos Energimyndigheten. Kansliet stöder regeringens forum för smarta elnät.

Klicka på organisationsschemat för en större bild.

 

Generaldirektör 

Robert Andrén

Analys

Avdelningschef: Gustav Ebenå

Förnybar energi och klimat

Avdelningschef: Caroline Asserup

Energieffektivisering

Tillförordnad avdelningschef: Anna Johansson-Norlén

Grön tillväxt

Avdelningschef: Anneli Eriksson

Forskning och innovation

Avdelningschef: Rémy Kolessar

Verksamhetsutveckling och stöd

Avdelningschef: Roger Eklund