Effektiv energianvändning

Myndigheten strävar efter att hela tiden bli mer energieffektiv och användningen av verksamhetsel har minskat mycket under de senaste åren.

Den största minskningen har skett till följd av att alla skrivare har bytts ut samt att all belysning har bytts till sådan med närvaro- och dagsljusstyrning.

I många rum finns närvarogivare till belysningen som gör att ljuset tänds och släcks automatiskt. De spar energi och ökar ljuskällornas livslängd.

Belysningen har bytts ut mot LED-lampor och lågenergilysrör.

Dagsljusstyrning på belysningen gör att ljuset minskar när solen lyser som starkast.

Vi köper dessutom grön el och producerar egen el från solceller på taket till kontoret i Eskilstuna.

Nedan finns aktuell mätdata för vår egen energiproduktion och användning:

Energiförbrukning i vår serverhall

Hämtar data

Energiproduktionen och användning av el i våra solceller igår och idag

Hämtar data