EUN och Insynsrådet

Energiutvecklingsnämnden

Energiutvecklingsnämnden (EUN) beslutar om användningen av energiforskningsanslaget och får löpande information om Energimyndighetens arbete med forsknings- och innovationsstrategier. Ledamöterna i EUN är tillsatta av regeringen. Hälften av ledamöterna kommer från universitet och högskolor, och hälften kommer från näringslivet. Program och större projekt beslutas direkt av EUN. Övriga beslut fattas av myndighetens generaldirektör eller chefer.

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter i Energiutvecklingsnämnden till och med 31 december 2019:

 • Generaldirektör Robert Andrén, (ordförande)
 • Professor Anna Bergek, Chalmers Tekniska högskola
 • Docent Göran Berndes, Chalmers Tekniska högskola
 • Direktör Kenneth Johansson, KIC InnoEnergy
 • Direktör Jenny Larsson, ABB AB
 • Professor Lena Neij, Lunds universitet
 • Programansvarig Amy Rader Olsson, IQ Sammhällsbyggnad
 • Direktör David Sonnek, Industrifonden
 • Professor Annika Stensson Trigell, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Enhetschef Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
 • Teknologie doktor Anders Ådahl, Chalmers Tekniska Högskola

Insynsrådet

Energimyndighetens generaldirektör är ordförande i Insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. Insynsrådet ger råd om arbetet till generaldirektören.

Regeringen har förordnat följande personer i Insynsrådet till och med den 31 december 2020:

 • Riksdagsledamoten Åsa Westlund
 • Riksdagsledamoten Cecilie Tenfjord-Toftby
 • Riksdagsledamoten Lise Nordin
 • Länsöverdirektören Lisbeth Schultze
 • Styrelseledamoten Meg Tivéus
 • Generalsekreteraren Håkan Wirtén
 • Head of Public Affairs Daniel Badman