EUN och Insynsrådet

Energiutvecklingsnämnden

Energiutvecklingsnämnden (EUN) beslutar om användningen av energiforskningsanslaget och får löpande information om Energimyndighetens arbete med forsknings- och innovationsstrategier. Ledamöterna i EUN är tillsatta av regeringen. Hälften av ledamöterna kommer från universitet och högskolor, och hälften kommer från näringslivet. Program och större projekt beslutas direkt av EUN. Övriga beslut fattas av myndighetens generaldirektör eller chefer.

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter i Energiutvecklingsnämnden till och med 31 december 2017:

 • Generaldirektör Erik Brandsma, (ordförande)
 • Föreståndare Amy Rader Olsson
 • Professor Anna-Lisa Linden, Lunds universitet
 • Professor Lena Neij, Lunds universitet
 • Direktör Sven-Christer Nilsson, Ripasso AB
 • Teknologie doktor Anders Ådahl
 • Professor Annika Stensson Trigell, KTH
 • Direktör Stefan Svensson, MoRe Research Örnsköldsvik AB
 • Direktör Åsa Burman
 • Direktör Bo Normark
 • Direktör Jenny Larsson

Insynsrådet

Energimyndighetens generaldirektör är ordförande i Insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. Insynsrådet ger råd om arbetet till generaldirektören.

Regeringen har förordnat följande personer i Insynsrådet till och med den 31 december 2017:

 • Riksdagsledamoten Ingemar Nilsson
 • Riksdagsledamoten Cecilie Tenfjord-Toftby
 • Riksdagsledamoten Lise Nordin
 • Ordföranden i Eskilstuna kommunfullmäktige Ann-Sofie Wågström
 • Länsöverdirektören Lisbeth Schultze
 • Styrelseledamoten Meg Tivéus
 • Generalsekreteraren Håkan Wirtén