Vårt hållbarhetsarbete

Under 2016 har Energimyndigheten inlett ett arbete för att vidga perspektivet i det egna ledningssystemet från att minimera vår negativa miljöpåverkan till att öka vår positiva inverkan med avseende på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Arbetet utgår ifrån målet att:

Energimyndigheten inspirerar och påverkar andra aktörer i samhället till ett mer hållbart beteende.

Vi tror att vi genom ökad kunskap kan påverka de aktörer i samhället vi samarbetar med så att de i sin tur inspireras till ett mer hållbart handlande. På så sätt tror vi att vi bidrar till att vår vision om "ett hållbart energisystem" snabbare kan bli verklighet.

Här kan du läsa om hur vi arbetar framåt och ta del av exempel på sådant vi redan åstadkommit i vårt interna miljö- och energieffektiviseringsarbete på Energimyndigheten.