Energimyndighetens forum för globala energifrågor

2001 tog Energimyndigheten initiativ till att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring frågor som rör de globala energimarknaderna, vilka framför allt är olja, naturgas och kol. 

 

Forumet fick namnet Nätverket Olja & Gas (NOG), men i slutet av 2017 beslutade myndigheten, tillsammans med programrådet för NOG, att byta namn för att bättre spegla den bredare ansatsen kring globala energifrågor som ingår i verksamheten. Det nya namnet, Energimyndighetens forum för globala energifrågor, lanserades 2018. 

Forumet har som huvudsaklig verksamhet att arrangera seminarier kring aktuella frågor som rör de globala energimarknaderna. Seminarierna blir en träffpunkt för nätverkets medlemmar och ger goda möjligheter att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Nätverket har cirka 600 medlemmar och riktar sig både till företag och privatpersoner. Ett medlemskap är gratis och ger en möjlighet att delta på seminarierna.

Bli medlem.