Vår miljöpåverkan

Vi arbetar systematiskt med att hela tiden minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Vi omfattas av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter och är sedan 2013 certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Vår miljöcertifiering omfattar i nuläget den direkta miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Under 2018 har vi som målsättning att utöka omfattningen av vår certifiering så även vår indirekta miljöpåverkan inkluderas. Under året kommer vi även certifiera oss enligt energiledningsstandarden ISO 50001.

Vår betydande direkta miljöpåverkan är:

  • Resor i tjänsten
  • Inköp av varor och tjänster
  • Energianvändningen i våra lokaler

Vår sakverksamhet bidrar även indirekt till miljöpåverkan, denna är i huvudsak är positiv. Vår betydande indirekta miljöpåverkan relaterar främst till följande aktiviteter:

  • Finansiering av projekt och lån samt program
  • Information om energianvändning
  • Marknadskontroll av energirelaterade produkter