Miljö och energi

Energimyndigheten omfattas av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter och arbetar systematiskt med att hela tiden minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Syftet med förordningen är att alla statliga myndigheter ska jobba aktivt för att generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen ska kunna nås samt att statliga myndigheter ska föregå med gott exempel.

I februari 2013 blev miljöledningssystemet certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Certifieringen ökar vår trovärdighet som miljömyndighet och hjälper oss att genomföra vårt miljöarbete på ett effektivt sätt.

Certifieringen omfattar den direkta miljöpåverkan av vår verksamhet och utgår ifrån en miljöutredning där våra mest miljöpåverkande aktiviteter identifieras.

  • Resor i tjänsten.
  • Inköp av varor och tjänster.
  • Energianvändningen i våra lokaler

Vi lever som vi lär och leder utvecklingen inom energieffektivisering

För att minska vår miljöpåverkan har vi upprättat miljömål för perioden 2014-2017.

Vi lever som vi lär - Vi ska vara ett föredöme genom att ha en hållbar verksamhet där vi med hjälp av åtgärder som främjar arbetsmiljön och ett effektivt arbetssätt ständigt minskar den negativa miljöpåverkan.

Vi leder utvecklingen inom energieffektivisering - Vi vågar gå före och prova nya metoder för att energieffektivisera och vi är proaktiva i vårt utåtriktade arbete, så att vi bidrar med våra kunskaper till andra organisationer och inspirerar dessa till att energieffektivisera i egen verksamhet.