Vår miljöpåverkan

Vi arbetar systematiskt med att hela tiden minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Vi omfattas av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter och har vi ett certifierat miljö- och energiledningssystem. Det omfattar både vår direkta och indirekta miljöpåverkan, dvs både den negativa miljöpåverkan som vår kontorsdrift och våra resor ger upphov till och de positiva effekterna som vi bidrar med i samhället.

Vår betydande direkta miljöpåverkan är:

  • Resor i tjänsten
  • Inköp av varor och tjänster
  • Energianvändningen i våra lokaler

Vår sakverksamhet bidrar även indirekt till miljöpåverkan, denna är i huvudsak är positiv. Vår betydande indirekta miljöpåverkan relaterar främst till följande aktiviteter:

  • Finansiering av projekt och lån samt program
  • Information om energianvändning
  • Marknadskontroll av energirelaterade produkter