Fjärrvärme

Fjärrvärme är i förhållande till annan uppvärmning en trygg uppvärmningsform, även om den kan vara känslig för elavbrott då det som regel behövs elektriska pumpar för att driva värmen i systemen.

Fjärrvärmeverk Värtahamnen

Fjärrvärme produceras av kommunala och privata energiföretag, vilka ansvarar för driften medan fastighetsägaren har ansvaret för bl.a. de cirkulationspumpar som ofta behövs för att värmen ska kunna distribueras i huset.

Diskutera fjärrvärmens möjligheter vid en värmekris med fjärrvärmeproducenterna

För att kunna planera för en omfattande värmestörning behöver kommunen ha en uppfattning om hur pass trygg den lokala fjärrvärmeförsörjningen är samt vilken förmåga som fjärrvärmeleverantören har att förebygga och lindra störningar. För att inte viktiga beredskapsåtgärder ska falla mellan stolarna kan kommunen och fjärrvärmeleverantören behöva diskutera följande frågor:

  • Fjärrvärmens funktionalitet vid elavbrott
  • Brandrisker i anläggningarna – hur påverkas försörjningen?
  • Underhåll av anläggningar i allmänhet – finns kända brister som ökar sannolikheten för störningar?
  • Reservkraft till cirkulationspumpar i fjärrvärmesystemet – vem tar ansvar för att dessa finns och underhålls?
  • Bränslelagren för spets- och reservvärme – är dessa tillräckliga?
  • Prioritering av användare med störst behov av värme – är det möjligt?

Tillfälligt höja temperaturen

Man kan också diskutera möjligheten att tillfälligt höja temperaturen i fjärrvärmenätet utöver det vanliga för säsongen och vädersituationen, eftersom detta dels kan förbättra självcirkulationen hos kunderna vid ett elavbrott, dels öka snabbheten i återuppvärmningen när eldistributionen åter fungerar. Att öka snabbheten i uppvärmningen är särskilt viktigt för de byggnader som ligger långt från fjärrvärmeverket. Normalt får inte dessa byggnader tillräckligt med värmeenergi förrän de som är närmare belägna har fått nästan hela sitt behov tillgodosett.

Inventera bebyggelsens förmåga att ta emot fjärrvärme genom självcirkulation vid elavbrott

För beredskapsplaneringen är kunskap om bebyggelsens förmåga att ta emot fjärrvärme vid elavbrott viktig, eftersom varje byggnad som kan hållas vid vistelsebar inomhustemperatur betyder mindre belastning på beredskapsorganisationen i övrigt. Vissa, ofta äldre, fastigheter har grova värmesystem med lågt strömningsmotstånd och kan därmed ta emot tillräckligt med värme enbart genom självcirkulation. Viss självcirkulation kan även uppstå i renoverade och i nyare fastigheter, där rören är klenare och strömningsmotståndet högre. I dessa byggnader kan det vara möjligt att hålla temperaturen vid +5 grader Celsius eller mer. Prata med fastighetsägarna i kommunen om att vintertid prova förmågan till självcirkulation genom att stänga cirkulationspumpen och därefter observera eller mäta hur temperaturen ändras för olika värmeelement i ett hus.