Checklista – dessa prylar behöver du vid ett el- och värmeavbrott

Har du vad som behövs för att klara ett längre el- och värmeavbrott? Det är bra att vara förberedd innan ett elavbrott.

Här finns en checklista på vad du behöver inom olika områden.

 

Betalningar och kontanter i kris

Tänk på att om ett betalningssätt eller kassasystem drabbas av avbrott så kan det bli svårt att köpa mat, drivmedel och medicin. Det är därför bra att en reserv av kontanter i mindre valörer hemma.

Betalningar och kontanter i kris (msb.se)

 

+

113 13 Sveriges nationella informationsnummer

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.