Reservelverk och reservvärme

De flesta villor i Sverige har ett uppvärmningssystem som är beroende av el för att fungera. Det finns även hushåll som är beroende av gas för uppvärmning. Ett längre avbrott under vintern kan snabbt bli ett allvarligt problem – både för dig och för huset. Här tipsar vi om vilka hjälpmedel som finns för att säkra el- och värmeförsörjningen.

Reservelverk

Reservelverk kan vara ett hjälpmedel för att få el även vid elavbrott. Men det är långt ifrån alla hushåll som har behov av ett reservelverk. Innan du skaffar ett ska du tänka igenom om det finns andra alternativ och lösningar som kan vara lämpliga.

Alternativa lösningar kan vara att:

 • förvara matvaror ute vid kall väderlek
 • använda stearinljus och ficklampor till belysning
 • att utnyttja ved- och fotogenkaminer för värme och matlagning.

Ett reservelverk består i princip av en förbränningsmotor och en generator. Motorn i de mindre reservelverken är ofta en bensinmotor, liknande den som sitter på en gräsklippare.

Generatorer i mindre reservelverket producerar 230 volts växelspänning, men för att kunna driva känslig elektronik i hemmet behövs ett inverterelverk.  Det finns även större, 400 volts reservelverk, som kan kopplas till en traktor eller som drivs av en egen kraftfull motor.

För att driva rena elvärmesystem i ett hus krävs större och dyrare reservelverk med hög effekt. För en husägare kan det istället vara mer fördelaktigt att komplettera ett mindre reservelverk med en reservvärmekamin av något slag.

Generella köpråd för reservelverk

Tänk på säkerheten

Mindre reservelverk för hushåll har i regel färdiga uttag för att direkt kunna ansluta produkter. För större reservelverk, som är tänka att användas för att ge el åt ett helt hushåll, behöver det finnas förberedda inkopplingspunkter. Det är viktigt att tänka på säkerheten vid installation. Anlita alltid en auktoriserad elinstallatör för att få inkopplingspunkterna installerade.

Om du skaffar ett reservelverk är det ytterst viktigt att den är anpassad för just dina behov. Risken är annars att känslig elektrisk utrustning förstörs. Kontakta därför alltid en auktoriserad säljare eller installatör och beskriv dina behov före du inhandlar ett reservelverk.

Reservvärme

Reservvärme är värmesystem som fungerar utan el eller gas. Hit räknas vedeldade spisar, kaminer och kakelugnar samt portabla kaminer som eldas med fotogen eller gasol.

Tänk på att det finns risk för överhettning i skorstenar till braskaminer om man eldar mer än vad kaminen är dimensionerad för. Överhettning kan i värsta fall leda till bränder i bjälklag och liknande.

På marknaden finns det också portabla kaminer, vars syfte är att sprida värme. Portabla kaminer kan värma enstaka rum så att det går att vistas i bostaden men de räcker sällan till för att värma ett helt hus.

Värmer du ditt hem med fjärrvärme eller gas är det bra att ha ett alternativ med portabla element hemma.

Att tänka på om du har en reservkamin

Om du skaffar en kamin behöver du ta reda på hur du ska hantera olika sorters bränslen och brandfarliga varor. Du bör också veta vilka förebyggande säkerhetsåtgärder du behöver följa. Följ alltid de anvisningar som reservkaminens tillverkare anger. 

Värme i villan vid längre elavbrott

Värme i lägenheten vid elavbrott

Här hittar du några allmänna råd för användning av en kamin:

 • Använd endast det bränsle som är avsett för kaminen.
 • Se till att gasolflaskor står upp under förvaring, användning och transport. Det finns särskilda regler för detta, se
  MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler.
 • När du ska stänga av en gasolkamin – stäng först flaskventilen och sedan kaminens ventil.
 • Se till att kaminen är släckt och kall innan du fyller på nytt bränsle.
 • Läs manualen så att du vet hur kaminen ska hanteras – speciellt vid påfyllning av nytt bränsle.
 • Tänd inga varma kaminer.
 • Kontrollera kaminens slangar, packningar och liknande med jämna mellanrum för att undvika bränsleläckage.
 • Se till att inga brännbara föremål finns i närheten av kaminen.
 • Se till att inga barn leker i närheten så att kaminen riskerar att vältas omkull.
 • Vädra med jämna mellanrum. Följ tillverkarens anvisningar.