Gasnätet i Stockholmsområdet

Gasnätet i Stockholmsområdet består av två nät, stadsgasnätet och fordonsgasnätet, som årligen distribuerar cirka 0,15 TWh biogas och 0,04 TWh naturgas. Stadsgasnätet består av cirka 500 km rörledning i Stockholm, Solna och Sundbyberg och fordonsgasnätet som består av cirka 40 km rörledning.

Inmatning av biogas och naturgas sker i förgasningsanläggningen i Högdalen där LBG (flytande biogas) och LNG (flytande naturgas) förgasas och blandas med luft för att anpassas till användningen. Distributionen sker via ledningar som trycksätts i särskilda regleringsstationer runt om i staden. Fordonsgasnätet knyter samman olika biogasleverantörers produktionsanläggningar i Stockholm och distribuerar gas till bussdepåer och tankstationer i området.

Biogasen matas in på gasnätet från nätanslutna produktionsanläggningar i Stockholm och LBG (flytande biogas) importeras från Sverige och Danmark till förgasningsanläggningen i Högdalen. Naturgasen importeras i form av LNG (flytande naturgas) via LNG-terminalen i Nynäshamn.

I Stockholmsområdet finns omkring 50 000 gasanvändare varav 49 000 kunder är hushållskunder. Övriga kunder är restauranger, industrier, tankstationer, bussdepåer, flerfamiljshus och småhus som använder gas för uppvärmning. Cirka 80 % av den nätdistribuerade gasen i Stockholm är biogas.