Aktuella planeringsomgångar

Vart fjärde år uppdateras prioriteringslistan för Styrel. Under 2023 kommer planeringsomgång 3 att avslutas och planeringsomgång 4 att påbörjas.

Följande steg är kvar att genomföras i omgång 3 senast:

  • 31 december - Elnätsbolagen gör MFK-planer baserade på rangordningen i styrel

Planeringsomgång 4

Energimyndigheten har initierat en fjärde planeringsomgång. Starten av planeringsomgång 4 innebär att avslutningen av planeringsomgång 3 fortlöper parallellt under 2023.

När
Vad
Senast 1 september 2023
Statliga myndigheter prioriterar elanvändare och skickar underlaget till länsstyrelsen.
Senast 30 november 2023
Länsstyrelserna sammanställer eget och statliga myndigheters planeringsunderlag och skickar till respektive kommun.
Januari 2024
Kommunerna börjar prioritera elanvändare och sammanställer uppgifter från respektive länsstyrelse.
Senast 1 oktober 2024
Kommunerna överlämnar underlag till elnätsbolagen.
Senast 31 januari 2025
Elnätsbolagen kompletterar underlagen med uppgifter och lämnar till respektive kommun.

Senast 1 april 2025

Kommunerna föreslår rangordning av elledningar och överlämnar till respektive länsstyrelse.

Senast 1 augusti 2025

Länsstyrelserna gör en rangordning för hela länet och lämnar över till Svenska Kraftnät och respektive elnätsbolag.
Senast 31 december 2025
Elnätsbolagen gör MFK-planer baserade på länsstyrelsens rangordning.

Anläggningsidentitet (GSRN-kod)

Anläggningsidentiteten eller GSRN-kod kallades tidigare EAN-kod eller GS1-kod. GSRN-koden börjar alltid med siffrorna 735 999 och består i regel av totalt 18 siffror. Koden används av elnätsföretagen för att identifiera var elanvändaren är belägen i elnätet. Det är därför mycket viktigt att koden anges i sin helhet för respektive samhällsviktig elanvändare.

GSRN-koden finns på elanvändarens elmätare samt på fakturorna från elnätsföretagen.

Planeringsdokument

När kommunen sammanställer elföretagens kompletteringar förs övriga uppgifter om elanvändarna in. Det måste ske noggrant så att den slutgiltiga versionen av planeringsdokumentet som används för rangordning av elledningar, är korrekt.

Dokumenten är tillgängliga i Excelformat som fungerar med Excel 2007 eller senare versioner. Observera att det finns versioner både med och utan makron. De med makron ska inte ändras av användaren.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer för myndigheter, länsstyrelser, elnätsföretag, kommuner och aktörer.

Instruktionsfilmer (Youtube)

Informationssäkerhet

För stöd och vägledning om informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda uppgifter hänvisar vi till andra myndigheter.

Informationssäkerhet och styrelarbetet

Hjälp i ditt arbete