Laga mat utan el eller gas – så gör du det säkert

Det finns flera sätt att laga mat på utan el eller gas. Du kan använda sprit- eller gasolkök eller grilla utomhus.

Det är också bra att ha tillgång till mat som inte kräver uppvärmning.

 

Laga mat enkelt vid ett el- eller gasavbrott

 • Ät konserver och andra lättvärmda livsmedel. De är enkla att värma.
 • Laga mat utomhus. Använd din utegrill eller bygg en enkel eldstad.
 • Har du gas hemma kan du laga mat på en elektrisk kokplatta eller elspis även om gasen försvinner.
 • Använd ett spritkök eller litet gasolkök. Se till att du har bränsle i reserv för några dygns användning.

Förvara din mat rätt så du inte blir sjuk

 • Undvik att öppna frysen de två första dygnen om du inte måste vid ett elavbrott. Livsmedel som tinar kan härskna med tiden och orsaka magsjuka.
 • Förvara mat utomhus om det är kallt väder.
 • Isolera en kartong med tidningspapper eller frigolit om det är kallare än fyra plusgrader grader. Då undviker du att färsk mat fryser.

Tänk på säkerheten

 • Kontrollera att brandvarnare och brandsläckningsutrustning fungerar.
 • Brandrisken ökar – förvara inte bränsle eller lättantändliga saker nära ett brinnande kök.
 • Ställ aldrig ett spritkök eller gasolkök under köksfläkten, eftersom fettet i fläkten kan ta eld.
 • Skydda barnen. Ha uppsikt över köket när du använder det.
 • Förvara kök, tändstickor och bränsle på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt dem.
 • Lågorna i köket förbrukar syre. Vädra kort och ofta.
 • Träkolsgrill får bara användas utomhus där det är god luftväxling. Att använda en kolgrill inomhus kan leda till kolmonoxidförgiftning. Koloxid är en gas som snabbt kan nå dödliga koncentrationer inomhus. 
+

113 13 Sveriges nationella informationsnummer

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.