Aktörer inom energisektorn

Som aktör inom energisektorn har din verksamhet en mycket viktig roll för samhället. En incident eller ett avbrott kan ge stora konsekvenser för samhället.

Det finns fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att din verksamhet ska anses
vara leverantör av en samhällsviktig tjänst:

  1. Tjänsten som ni levererar måste vara samhällsviktig såsom beskrivs i MSB:s föreskrift 2021:9.
  2. Verksamheten ska vara etablerad i Sverige.
  3. Leveransen av den samhällsviktiga tjänsten är beroende av ett nätverk- och informationssystem
  4. En incident i nätverks- och informationssystemet skulle medföra en störning i leveransen av den samhällsviktiga tjänsten.

Uppfyller du grundkriterierna? Läs vidare vad som gäller för dig inom el, gas och olja i flikarna.