Avbrott i fjärrvärme

Avbrott i fjärrvärmeleveranser inträffar emellanåt. Ofta blir avbrotten så korta att de knappast märks hos kunderna, men det händer att avbrott är längre än åtta timmar.

Vid kall väderlek hinner inomhustemperaturerna sjunka en hel del vid ett längre avbrott. Tappvarmvattnet blir kallt nästan omgående. Avbrott som varat i flera dygn har inträffat.

De avbrott som beror på skador och läckage i distributionsnätet är ungefär lika vanliga som de som orsakas av händelser i produktionsanläggningarna. Men de blir i regel mer långvariga.

Hösten 2015 genomförde Energimyndigheten en utredning om fjärrvärmeföretagens ekonomiska ställning och om deras förmåga att förebygga och åtgärda avbrott. Utredningen visade att fjärrvärmebranschen över lag var väl rustade att stå emot större ekonomiska chocker. Men den visade på vissa brister i fjärrvärmeföretagens arbete med att förebygga avbrott. Energimyndigheten förordade därför i utredningen att fjärrvärmens försörjningstrygghet bör regleras i någon form.