Lokala gasledningar och LNG-terminaler

I många orter finns lokala gasledningar. Dessa används främst för att distribuera biogas från en produktionsanläggning till en eller flera tankstationer för fordonsgas i närområdet.

För att förbättra distributionen av biogas och öka marknaden för biogas och fordonsgas så finns det flera planer på utbyggnad eller nybyggnad av regionala gasnät. Regionala gasnät har flera fördelar då det möjliggör för industri, fordonssektorn och hushåll att få tillgång till biogas samtidigt som transporterna av biogas med lastbilar på väg minskar.

LNG-terminaler

För närvarande finns två terminaler för LNG i drift i Sverige, i Lysekil samt i Nynäshamn. Dessutom finns svenska hamnar för gasol i Karlshamn, Sundsvall, Piteå, Stenungssund, Göteborg och Lysekil. Det kan även nämnas att också hamnar i Sveriges grannländer skulle kunna användas för distribution av LNG till Sverige. Det finns exempelvis en LNG-terminal i Fredrikstad i södra Norge, och i Torneå i norra Finland är en terminal under uppförande.

På flera andra platser i Sverige planeras LNG-terminaler, däribland Göteborg, Helsingborg och Gävle.